تتر در آخرین گزارش تضمین ذخایر پشتیبانی شده را تأیید کرد

دکمه بازگشت به بالا